Akademija znanja, Budva Crna Gora

Prostorije

 

PRIZEMLJE

A1

„SAU“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM BUDVA

A2

KANCELARIJA FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM

 fbtbd@t-com.me

 

CAFFÉ PORTAL

A3/A4

PROSTORIJE GRADSKE BIBLIOTEKE

  bibliotekabd@t-com.me

A5

 TEHNIČKA PROSTORIJA AKADEMIJE ZNANJA 

A6

KANCELARIJA GRADSKE BIBILIOTEKE

 A7

 STUDENTSKA SLUŽBA

A8/A9/A10

PROSTORIJE BIBLIOTEKE

A11

ČITAONICA

A 12

PORTIRNICA

 

 

I SPRAT

B1

KANCELARIJA AKADEMIJE

Savjetnik zas pravne poslove

az.danilo.mrvaljevic@gmail.com

Službenik za javne nabavke

az.danijela.jokic@gmail.com

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

B2

 

SLOBODNA UČIONICA

B3

 

SLOBODNA UČIONICA

 

B4

 

 

SLOBODNA UČIONICA

 

B5

ITALIAN STYLE

italianstyle.bd@gmail.com

B6

SLOBODNA KANCELARIJA

B7

MINMEDIA DOO

 hello@minmedia.me 

B8

  DEPO BIBLIOTEKE

B9

  DEPO BIBLIOTEKE

B10

 DEPO BIBLIOTEKE

B11

KANCELARIJA AKADEMIJE

 

 

B12

 TEHNIČKA SOBA AKADEMIJE ZNANJA

B13

SLOBODNA UČIONICA

B14

KANCELARIJA  AKADEMIJE ZNANJA

Direktorica Akademije

 

 

 

B15

FORMA ARHITEKTURA

  B16


 SLOBODNA KANCELARIJA

 

II SPRAT

C1

UČIONICA FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU BUDVA

C2

UČIONICA SAOBRAĆAJNOG  FAKULTETA

C3

SLOBODNA UČIONICA

C4

 

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

waves@t-com.me

C5

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

waves@t-com.me

C6

DOO "AZIMUT - GEO" i DOO "IM GROUP"

C7/C8

MALI AMFITEATAR

C9/C10

VELIKI AMFITEATAR

C11

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

C12

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

C13

KANCELARIJA FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU BUDVA

fsklbudva@gmail.com

 

III SPRAT

D1/D2/D3

 UČIONICE FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM fbtbd@t-com.me

D4

KANCELARIJA FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM

D5

KANCELARIJA AKADEMIJE ZNANJA

Referent za tehnička pitanja

az.dragan.lopusina@gmail.com

 

D6

 "SVETI STEFAN" AD

radjenovicm@t-com.me

D7/D8

MALI  AMFITEATAR

D9/D10

VELIKI AMFITEATAR

D11

SLOBODNA KANCELARIJA

D12

"PROF AIR"

D13

E- KOMERC GIMNAZIJA

 

 

 

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

033 475 281

akademijaznanjabd@gmail.com

Direktorica

Ivana Franeta

az.ivana.franeta@gmail.com

+382 67 246 710

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

+382 69 207 987