Akademija znanja, Budva Crna Gora

Javne nabavke

28.08.2019 - Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

21.08.2019 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

21.08.2019 - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrijedosti

14.02.2019 - Godišnji izvještaj za 2018. godinu

18.01.2019. god - Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. god.

18.01.2019.god - Plan javnih nabavki za 2019. godinu

23.11.2018. god - Odluka o usvajanju Pravilnika Akademije znanja DOO Budva prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke i Pravilnik 

23.11.2018. god  -  Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Akademije znanja DOO Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti i Pravilnik 

19.09.2018. god - Ugovor za nabavku male vrijednosti usluge tehnička i fizička zaštita imovne i lica

14.09.2018. god -  Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluge tehnicke i fizicke zastite imovine i lica

13.09.2018. god - Ugovor za nabavku robe male vrijednosti - kancelarijska oprema

12.09.2018. god -  Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti robe - kancelarijska oprema

5.09.2018.god - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - usluge tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

4.09.2018. god - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - nabavka  kancelarijske opreme

4.09.2018. god - Odluka o pokretanju postupka za nabavke male vrijednosti - Usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

3.09.2018. god - Odluka o pokretanju postupka - kancelarijski materijal

31.08.2018 - Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - kancelarijski materijal

22.08.2018.god - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednost - nabavka kancelarijske opreme

20.08.2018 - Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti

10.03.2018. god - Ugovor za servisiranje liftova

6.03.2018.god - Ugovor za nabavku i sadnju sobnih biljaka, rekonstrukciju spoljnog vrta i ugradnju irigacionog sistema

5.03.2018. god - 2. Obrazac A, B i C Izvještaj o sprovedenim postupcima

5.03.2018. god - 1. Obrazac A, B, C Izvještaj o sprovedenim postupcima

26.02.2018. god - Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - usluge održavanja liftova

22.02.2018.god - Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nababka i sadnja sobnih biljaka i rekonstrukcija spoljnog vrta i ugradnja irigacionog sistema

15.02.2018 - Izmjene i dopune Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - usluga servisiranja liftova

13.02.2018 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti -  nabavka i sadnja sobnih biljaka i rekonstrukcija spoljnog vrta i ugradnja irigacionog sistema

13.02.2018 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - usluga servisiranja liftova

31.01.2018-Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018 godinu

24.01.2018- Plan javnih nabavki za 2018. godinu

5.07.2017.god - Pravilnik za postupanje DOO "Akademija znanja" Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti 

6.10.2017.god - Ugovor o nabavci male vrijednosti za uslugu revizije

18.09.2017.god - Ugovor o nabavci male vrijednosti  za usluge fizičko - tehničke zaštite imovine i lica za zgradu Akademije znanja

26..09.2017.god - Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku  usluge revizije finansijskog iskaza za 2016. godinu

15. 09. 2017.god - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

14.09.2017 - Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

6.09.2017. god - Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti za nabavku usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

18.08. 2017.god - Plan javnih nabavki za 2017. god - Amandman II

23.06.2017.god - Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom kancelarijskog materijala

19.06.2017.god - Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku sredstava za higijenu

31.01.2017.god - Plan javnih nabavki za 2017

27.01.2016. god - Plan javnih nabavki za 2016

 

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com