Akademija znanja, Budva Crna Gora

O nama

Opština Budva je 2009.god osnovala DOO "Akademija znanja",  sa vizijom da metropola turizma, u budućnosti, obogati svoju ponudu kroz sasvim novu dimenziju - visoko obrazovanje. 

Investicija u znanje, konkretizovana je izgradnjom modernog univerzitetskog centra, u urbanom centru grada.

Misija Akademije znanja je da, kroz organizovanje kvalitetnih studijskih programa i uslova za studentski zivot, kreira ambijent za napredno studiranje i stručno usavršavanje u Budvi. 

Akademija znanja je spremna da bude partner svim visokoobrazovnim ustanovama koje mogu da ponude efektivno obrazovanje i bolju budućnost za nase studente i nas grad. U tom kontekstu, stvorili smo osnov za transparentnu saradnju, kako sa državnim, tako i sa privatnim fakultetima iz Crne Gore i inostranstva. 

Vjerujemo u uspjeh, zasnovan na sinergiji javnog i privatnog sektora. Vjerujemo u opšti prosperitet društva zasnovan na obrazovanju i želimo samo najbolje za studente koji se opredjele da dođu u Budvu,  i odluče da  svoje znanje usavršavaju na jednom od fakulteta smještenih u zgradi Akademije znanja.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com