Akademija znanja, Budva Crna Gora

O nama

Opština Budva je 2009.god osnovala DOO "Akademija znanja",  sa vizijom da metropola turizma, u budućnosti, obogati svoju ponudu kroz sasvim novu dimenziju - visoko obrazovanje. 

Investicija u znanje, konkretizovana je izgradnjom modernog univerzitetskog centra, u urbanom centru grada.

Misija Akademije znanja je da, kroz organizovanje kvalitetnih studijskih programa i uslova za studentski zivot, kreira ambijent za napredno studiranje i stručno usavršavanje u Budvi. 

Akademija znanja je spremna da bude partner svim visokoobrazovnim ustanovama koje mogu da ponude efektivno obrazovanje i bolju budućnost za nase studente i nas grad. U tom kontekstu, stvorili smo osnov za transparentnu saradnju, kako sa državnim, tako i sa privatnim fakultetima iz Crne Gore i inostranstva. 

Vjerujemo u uspjeh, zasnovan na sinergiji javnog i privatnog sektora. Vjerujemo u opšti prosperitet društva zasnovan na obrazovanju i želimo samo najbolje za studente koji se opredjele da dođu u Budvu,  i odluče da  svoje znanje usavršavaju na jednom od fakulteta smještenih u zgradi Akademije znanja.

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

033 475 281

akademijaznanjabd@gmail.com

VD direktor

Ivana Franeta

az.ivana.franeta@gmail.com

+382 67 246 710

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

+382 69 207 987