Akademija znanja, Budva Crna Gora

Fakulteti i škole

Akademija znanja je spremna da bude partner svim visokoobrazovnim ustanovama koje mogu ponuditi efektivno obrazovanje i bolju budućnost za naše studente i naš grad.

Fakultet za biznis i turizam

Budva Fakultet za biznis i turizam Budva akreditovan je od strane Savjeta za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore, 15. novembra 2010 godine. Inicijatori Fakulteta, vjerujući da je razvoj savremenog turizma i ugostiteljstva velika šansa za mlade talentovane kadrove da razviju uspješnu i srećnu poslovnu karijeru, a na njihovu dobrobit i dobrobit šire društvene zajednice i turistickih preduzetnika, odlučili da razviju visoko kvalitetan studijski program modernog obrazovanja i istraživanja u oblasti turistickog i ugostiteljskog menadžmenta, na nivou osnovnih i postdiplomskih studija. To je prvi studijski program hospitaliti menadžmenta (ugostiteljstvo, turistička rekreacija i zabava, turističke atrakcije, turistička trgovina). Fakultet za biznis i turizam nlazi se u zgradi Akademije znanja.

Za više informacija pozovite studentsku službu fakulteta na broj +38267241977.

http://www.fbt-budva.com/index.php?lang=me

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL)

FSKL je jedinstvena visokoškolska ustanova koja se bavi obrazovanjem inženjera za danas najatraktivnije čovjekove aktivnosti – oblast saobraćaja i komunikacija. Osnovni cilj Fakulteta je obrazovanje diplomiranih inženjera u saobraćaju i komunikacijama, zasnovanog na najsavremenijim znanjima (teoriji i praksi) iz oblasti željezničkog, drumskog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, komunikacija, logistike i informatike. Fakultet radi po najvišim akademskim standardima i insistira na praktičnoj primjenjivosti stečenih znanja. Na FSKL - u osnovne akademske studije traju četiri godine,  odnosno osam semestara u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Magistarske akademske studije traju godinu dana – dva semestra. Nastavni planovi i programi rađeni su na osnovu trendova u obrazovanju u Evropi i svijetu, iskustvima savremenih fakulteta u zemlji i inostranstvu, kao i potreba za obrazovanjem budućih inženjera u saobraćaju i komunikacijama. Nastavu izvode vodeći profesori iz relevantnih oblasti sa Fakulteta i regiona. FSKL raspolaže savremeno opremljenim amfiteatrima, učionicama, bibliotekom, čitaonicom, računarskom salom, internetom, opremom za multimedijalne prezentacije, prostorom za studente i svim drugim što je neophodno za uspješno studiranje. Fakultet je licencirani ovlašćeni test-centar za ECDL.

Za više informacija pozovite studentsku službu fakulteta na broj + 382 67 30 56 45

e-mail: fsklbudva@gmail.com

www.fskl-cg.me

International Institute for Tourism and Hotel Menagement

Visoko i srednje obrazovanje u Crnoj Gori na ruskom i na engleskom jeziku. Obuka po zajedničkim programima: Uralskog Međunarodnog instituta za turizam International Institute for Tourism and Hotel Management Švajcarske škole ugostiteljskog biznisa BHMS 

Škola za strane jezike WAVES

U školi Waves nastava se odvija u malim grupama, u modernim i ugodno opremljenim učionicama. Posebna pažnja posvećuje se homogenosti grupa, po uzrastu i po nivou znanja. Ovakav pristup omogućava predavačima potpuni uvid u napredovanje svakog polaznika. Učenici se podstiču na samorazvoj, motivišu se na najraznovrsnije načine, razvija se njihova sposobnost komunikacije na svim nivoima.

+382 67 285 555

http://www.skolawaves.com

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

+382 67 261 112

akademijaznanjabd@gmail.com

VD direktor

Ivana Franeta

az.ivana.franeta@gmail.com

+382 67 246 710

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

+382 67 076 272