Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Saradnja Akademije znanja i Fakulteta za biznis i turizam sa Univerzitetima i Institutima u Moskvi

16.10.2015.

Saradnja Akademije znanja i Fakulteta za biznis i turizam sa Univerzitetima i Institutima u Moskvi

 

Prilikom radne posjete  Institutu za biologiju mora, rektor  „S.Yu Wite“ Univerziteta u Moskvi  prof. Aleksandar Semenov, prof.  na „Institute of water menagement , reclamation and ecology“ Igor Zonn  i profesor  na „PP.Shirshov Institute of  Oceanology „ u Moskvi Andrey Kostianoy,  posjetili su Akademiju znanja i Fakultet za biznis i turizam.

Fakultet za biznis i turizam dijelom jeučesnik u višegodišnjem projektu koji realizuju Institut za biologiju mora  sa  navedeni m Univerzitetom i Institutima u Moskvi, a prilikom ove posjete dogovorena je saradnja oko Ljetnjih seminara, koji bi se održavali u Akademiji znanja.

Direktor Akademije znanja mr Miško Rađenović izrazio je zadovoljstvo budućom  saradnjom , kao i time što se Ljetnji kursevi iz Kipra, gdje su se do sada održavali,  sele u Budvu , te što su budući partneri  iz Moskve  u Akademiji zanja prepoznali adekvatan ambijent za edukaciju polaznika kurseva.

Prof. dr Rade Ratković kazao je da je ovo nastavak saradnje koja je započeta projektom koji se realizuje sa Institutima i Univerzitetom u Moskvi , s jedne, i Institutom za biologiju mora i Fakultetom za biznisi i turizam, s druge strane. Fokus njihovog zajedničkog rada su  zaštita životne sredine, prevashodno zaštita mora, biodiverzitet mora, ekološki i turistički menadžment i ostale relevantne oblasti.

 

Saradnja Akademije znanja i Fakulteta za biznis i turizam  sa  Univerzitetima i Institutima u MoskviSaradnja Akademije znanja i Fakulteta za biznis i turizam  sa  Univerzitetima i Institutima u Moskvi

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com