Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Putni nalozi

17.10.2016.

Putni nalozi

U skladu članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, DOO "Akademija znanja" ima obavezu da na sedmodnevnoj osnovi putne naloge objavljuje na svom sajtu i to od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Obavještavamo  vas da je u proteklih 7 dana izdati putni  nalozi, broj: 644857, 644858 i 644859, za relaciju Budva- Sveti Stefan-Budva.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com