Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Putni nalozi - obavještenje:

23.09.2016.

Putni nalozi - obavještenje:

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, DOO "Akademija znanja" ima obavezu da na sedmodnevnoj osnovi putne naloge objavljuje na svom sajtu i to od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Obavještavamo  vas da u periodu od 12.07. 2016. .do 15.09.2016. nije izdat ni jedan putni nalog.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

033 475 281

akademijaznanjabd@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

069 207 987