Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

26.02.2013.

Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije
Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu AkademijePovodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu AkademijePovodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com

Poslovni  sekretar  Akademije znanja
Tanja Lakićević
Mob. tel: 067 261 112

Tel/fax:033 475 281

az.tanja.lakicevic@gmail.com