Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

26.02.2013.

Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije
Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu AkademijePovodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu AkademijePovodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 076 272

 

VD direktor

Valentina Bellange

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com