Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Okrugli sto: Gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka

10.12.2019.

Okrugli sto: Gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka

Okrugli sto: Gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

+382 67 076 272

az.sandra.radulovic@gmail.com

akademijaznanjabd@gmail.com

VD direktor

Ivana Franeta

az.ivana.franeta@gmail.com

+382 67 246 710

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

+382 67 076 272