Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Okrugli sto: Gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka

10.12.2019.

Okrugli sto: Gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka

Okrugli sto: Gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com