Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održana prezentacija Internacionalnog instituta za menadžment i hotelijerstvo u Crnoj Gori

15.11.2013.

Održana prezentacija Internacionalnog instituta za menadžment i hotelijerstvo u Crnoj Gori

Internacionalni institut za menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Crnoj Gori, koji je u oktobru ove godine, kao partner Uralskog međunarodnog instituta turizma, otpočeo sa radom  na Akademiji znanja Budva, održao je juče prezentaciju na kojoj je pojašnjen način rada, uslovi studiranja i sticanja međunarodno priznatih diploma. 
Prezentaciju je održala dekan ovog fakulteta prof. dr Olga Pirogova.  
U okviru  Internacionalnog  instituta za menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Crnoj Gori, osnovan je odsjek Švajcerske škole menadžmenta u biznisu i hotelijerstvu, kao i Američkog obrazovoi instituta u oblasti ugostiteljskog biznisa, sa kojima je Akademija znanja otpočela uspješnu saradnju.
Prezentaciju rada Švajcerske škole održao je direktor marketinga  Magdi Atolla.

 

Održana prezentacija Internacionalnog instituta za menadžment i hotelijerstvo u Crnoj Gori Održana prezentacija Internacionalnog instituta za menadžment i hotelijerstvo u Crnoj Gori Održana prezentacija Internacionalnog instituta za menadžment i hotelijerstvo u Crnoj Gori Održana prezentacija Internacionalnog instituta za menadžment i hotelijerstvo u Crnoj Gori

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com