Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obuka obveznika u računovodstvu i reviziji

22.01.2015.

Obuka obveznika u računovodstvu i reviziji

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (IRSCG) organizuje u ponedjeljak 26. januara u Akademiji znanja obuku obveznika u računovodstvu i reviziji, vezanu za Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Obuka će se održati u terminu od 9:30 do 15h, a namijenjena je zaposlenima u računovodstvu, zaposlenima u poreskom savjetovanju i menadžmentu.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com