Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obavještenje

21.02.2014.

Obavještenje

U okviru  javne rasprave o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 46- Kamenovo" – Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koja traje od 07.02.2014.g. do10.03.2014.g., u saradnji sa Opštinom Budva, danas od 11-13 h na Akademiji znanja, održaće se  Okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentovani od strane Obrađivača. 

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com