Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Natavak 14. i 15. djednice SO Budva

2.03.2015.

Natavak 14. i 15. djednice SO Budva

Predsjednik Skupštine opštine Budva, zakazao je za ponedeljak, 2. mart nastavak 14. sjednice i nastavak 15. sjednice SO Budva, koje zbog nedostatka kvoruma nijesu održane 30. januara.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com