Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Na Akademiji znanja danas održana sjednica TOB

29.11.2013.

Na Akademiji znanja danas održana sjednica TOB

Turistička organizacija opštine Budva održala je danas na kademiji znanja   II vanrednu sjednicu II saziva Skupštine.

 Na sjednici su usvojena sledeća akta:

 1. Finansijski plan Turističke organizacije opštine Budva za 2014. godinu;

 2. Plan i program rada Turističke organizacije opštine Budva za 2014. godinu.

 Sva navedena akta usvojena su jednoglasno i biće upućena Skupštini Opštine Budva na davanje saglasnosti.

 

 

Na Akademiji znanja danas održana sjednica TOBNa Akademiji znanja danas održana sjednica TOBNa Akademiji znanja danas održana sjednica TOBNa Akademiji znanja danas održana sjednica TOB

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com