Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Još jedna Zahvalnica za Akademiju znanja

25.12.2017.

Još jedna Zahvalnica za Akademiju znanja

Na svečanosti povodom  obilježavanje jubileja – 20 godina Debatnog programa Crne Gore,  predsjednik Centra za kreativnu komunikaciju „Logos" Krsto Vukovič uručio je direktorici Akademijie znanja Mariji Đurić  Zahvalnicu  u ime uspješne saradnje.

 

Još jedna Zahvalnica za Akademiju znanja

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 076 272

 

VD direktor

Valentina Bellange

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com