Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javno otvaranje ponuda po Javnom pozivu za dostavu ponude za ustupanje prodajnog mjesta za prodaju i posluživanje hrane posjetiocima Sea Dance festivala 2017

27.06.2017.

Javno otvaranje ponuda po Javnom pozivu za dostavu ponude za ustupanje prodajnog mjesta za prodaju i posluživanje hrane posjetiocima Sea Dance festivala 2017

Javno otvaranje ponuda, po Javnom pozivu za dostavu ponude za ustupanje prodajnog mjesta za prodaju i posluživanje hrane posjetiocima Sea Dance festivala 2017, a koji je objavila Opština Budva, održaće se dana 29.06.2017. godine u 12:00 sati, u prostorijama Akademije znanja u Budvi, sala B8.

Javno otvaranju  ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, 

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com