Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

25.10.2018.

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

Javni poziv br. 86371 od 25.10.2018. god.

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

+382 67 076 272

az.sandra.radulovic@gmail.com

akademijaznanjabd@gmail.com

VD direktor

Ivana Franeta

az.ivana.franeta@gmail.com

+382 67 246 710

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

+382 67 076 272