Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

25.10.2018.

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

Javni poziv br. 86371 od 25.10.2018. god.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com