Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava u organizaciji JP Morsko dobro

20.07.2015.

Javna rasprava u organizaciji JP Morsko dobro

Dana 20.07.2015 sa početkom u 10:00 h u sali „Akademije znanja“-Budva održaće se

                                          JAVNA RASPRAVA

                                                         O

Nacrtu plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture za 2015.godinu

                                                                                      Za luku Budva

JP „Morsko dobro“ poziva građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike, medije, kao i sve zainteresovane  subjekte, da se uključe u Javnu raspravu i prisustvuju, i time daju svoj doprinos.

 

 

 

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com