Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava u organizaciji JP Morsko dobro

20.07.2015.

Javna rasprava u organizaciji JP Morsko dobro

Dana 20.07.2015 sa početkom u 10:00 h u sali „Akademije znanja“-Budva održaće se

                                          JAVNA RASPRAVA

                                                         O

Nacrtu plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture za 2015.godinu

                                                                                      Za luku Budva

JP „Morsko dobro“ poziva građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike, medije, kao i sve zainteresovane  subjekte, da se uključe u Javnu raspravu i prisustvuju, i time daju svoj doprinos.

 

 

 

Kontakt

Doo "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

+382 67 076 272

az.sandra.radulovic@gmail.com

akademijaznanjabd@gmail.com

VD direktor

Ivana Franeta

az.ivana.franeta@gmail.com

+382 67 246 710

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

+382 67 076 272