Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna debata u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom

30.06.2017.

Javna debata u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom

Udruženje mladih sa hendikepom u Crnoj Gori organizovaće u Akademiji znanja 6. jula u 10h u amfiteatru C8 Javnu debatu o kvalitetnom pristupu i tržištu rada, koja  predstavlja dio projekta: "Za mlade s invaliditetom, bez barijera " podržanog od strane Ministarstva sporta.

Kako navode iz Udruženja, debatu organizuju u vrijeme upisnih rokova na fakultetima,  u želji da pokrenu diskusiju o uslovima za mlade s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja i zaposlenja.

Cilj javne debate je  informisanje, podsticanje i osnaživanje mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje i/ili da aktivno traže zaposlenje.

Debati će prisustvovati mladi s invaliditetom kao i njihove porodice, vršnjaci, obrazovne ustanove, poslodavci, predstavnici lokalne samouprave ,l okalni biro rada, nevladine organizacije i mediji.

Govornici na Javnoj debati biće Izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić i predstavnici navedenih lokalnih institucija i organizacija.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com