Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Informativni dan - obrazovanje po programu Međunarodne diplome (IB)

7.05.2019.

Informativni dan - obrazovanje po programu Međunarodne diplome (IB)

Informativni dan - obrazovanje po programu Međunarodne diplome (IB)

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com