Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Centralna javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

30.01.2018.

Centralna javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prema Programu javne rasprave,  u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u opštini Budva, organizuje Centralnu javnu  raspravu   u amfiteatru D10  „Akademije znanja“ 05.02.2018 godine. sa početkom u 12h. 

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com