Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > 14. sjednica SO Budva

12.12.2017.

14. sjednica SO Budva

 14. sjednica Skupštine opštine Budva zakazana je za četvrtak, 21. decembar 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Akademije znanja, ia  dnevni red sa predlozima odluka možete pogledati na portalu Opđtine www.budva.me  , u dijelu Skupština Opštine, pod Sjednice Skupštine.

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com

Poslovni  sekretar  Akademije znanja
Tanja Lakićević
Mob. tel: 067 261 112

Tel/fax:033 475 281

az.tanja.lakicevic@gmail.com