Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > 13. sjednica SO Budva

30.10.2014.

13. sjednica SO Budva

13. sjednica SO Budva otpočeće danas u 11h u Akademiji znanja Budva.
Za ovu sjednicu pripremljen je sledeći Dnevni red:

1. Predlog Rješenja o imenovanju žirija za dodjelu Novembarske nagrade;
2. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika Skupštine Opštine Budva;
3. Predlog Rješenja (o stavljanju van snage Rješenja o davanu saglasnosti na Odluku o cijenama usluga snadbijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda broj 0101-402/1 od 13.08.2014. godine).

Kontakt

Akademija znanja doo

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakt:

Savjetnik za odnose s javnošću
Sandra Radulović
Mob. tel. 069 207 987

az.sandra.radulovic@gmail.com