Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Završna konferencija projekta NETCET - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredine

15.12.2015.

Završna konferencija projekta NETCET - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredine

Direktor Akademije znanja mr Miško Rađenović i  i direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović, kao predstavnici Instituta i Opštine Budva, prisustvovali su završnoj konferenciji u sklopu projekta NETCET – mreže za zaštitu morskih  kornjača.

Pored Instituta za biologiju mora iz Kotora, kao vodećeg partnera, Opština Budva je pristupila u NETCET – mreži gradova i, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, pridružila se grupi od 30 jadranskih gradova koji su iskazali interes da u budućem periodu više pažnje posvete zaštiti životne sredine, prevashodno u lokalnim sredinama, sa akcentom na zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u Jadranskom moru.

Učešće na završnoj konferenciji bila je prilika da se predstavnici gradova upoznaju, razmijene mišljenja i pokušaju da nađu zajednički interes u budućoj saradnji, kako na polju zaštite morskog ekosistema, tako i u drugim  oblastima od zajedničkog interesa.

Završna konferencija projekta  NETCET  - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredineZavršna konferencija projekta  NETCET  - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredineZavršna konferencija projekta  NETCET  - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredine

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112