Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održan okrugli sto na temu "Pristupanje mehanizmu civilne zaštite EU"

11.06.2014.

Održan okrugli sto na temu "Pristupanje mehanizmu civilne zaštite EU"

Povod za okupljanje na okruglom stolu koji je juče održan na Akademiji znanja, u organizaciji NVO Eko Centar Delfin iz Kotora i RTVCG, i u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, bile su poplave koje su se nedavno dogodile u regionu.

Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Kamarata podsjetio je da u poglavlju o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama postoji dio koji se odnosi na civilnu zaštitu, i Vlada Crne Gore je u obavezi da napravi plan u kojem će biti sve mjere koje će preduzeti, kako bi se izvršila transpozicija evropskog zakonodavstva i to prilagodilo evropskoj situaciji.

Crna Gora je podnijela zahtjev da se pridruži programu EU koji je odnosi na civilnu zaštitu. „Ti pregovori su u toku, i kad se priključi ovom programu, Crna Gora će već jednom nogom biti u Evropskoj uniji. S druge strane, Crna Gora će dobiti dodatnu pomoć da se da se bolje spremi u slučaju hitnih situacija” -  kazao je Kamarata.

 Potpredsjednik opštine Budva Milan Vučinić istakao je značaj civilne zaštite, s obzirom na to da se Crna Gora nalazi na zemljištu sklonom erozijama, zemljotresima i vremenskim nestabilnostima. Takođe je naglasio da konstantna edukacija zaposlenih u Službi zaštite i spasavanja, te razmjena iskustava sa zemljama članicama EU, u mnogome doprinosi da se građani i turisti Budve osjećaju sigurno kad su elementarne nepogode u pitanju.

Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Luka Mitrović naglasio je važnost kandidovanja određenih projekata kod  fondova EU. Crna Gora je jedna od tri zemlje u Evropi koja nema meteorološki radar, koji je nezamjenljiv u sistemu rane najave,  pa se očekuje da će do 2015. godine to biti jedan od projekata koji će finansirati Evropska komisija.

Održan okrugli sto na temu Održan okrugli sto na temu Održan okrugli sto na temu

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112