Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obavještenje

21.02.2014.

Obavještenje

U okviru  javne rasprave o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 46- Kamenovo" – Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koja traje od 07.02.2014.g. do10.03.2014.g., u saradnji sa Opštinom Budva, danas od 11-13 h na Akademiji znanja, održaće se  Okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentovani od strane Obrađivača. 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112