Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Najava: Sjednica Skupštine TOB

21.06.2014.

Najava: Sjednica Skupštine TOB

U Akademiji znanja Budva, u utorak 24. juna u 11h, Turistička organizacija Budva održaće  drugu

  sjednicu Skupštine prvog redovnog  zasjedanja u 2014. godini

DNEVNI RED:

 

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda;

2.      Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva, zapisničara, lica za ovjeru zapisnika);

3.      Usvajanje Zapisnika sa II  vanredne sjednice  II saziva Skupštine Turističke organizacije opštine Budva ;

4.      Predlog Odluke o usvajanju  Izmjena i dopuna Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Budva za 2014. godinu;

5.      Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji programa rada  Turističke organizacije opštine Budva za 2013. godinu.

6.      Predlog Odluke o usvajanju Finansijaskih iskaza Turističke organizacije opštine Budva za 2013. godinu.

 

7.      Tekuća pitanja..

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112