Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava po Nacrtu Zaključka o usvajanju Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. i Zaključaka o usvajanju Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2017. godinu

16.12.2016.

Javna rasprava po Nacrtu Zaključka o usvajanju Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. i Zaključaka o usvajanju Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2017. godinu

Javna rasprava po Nacrtu Zaključka o usvajanju Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrtu Zaključaka o usvajanju Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2017. godinu održaće se  sjutra, u subotu 17. decembra sa početkom u 10h, u uAkademiji znanja.

U toku je javna rasprava po Nacrtu Zaključka o usvajanju Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrtu Zaključaka o usvajanju Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2017. godinu, koje je donio Predsjednik Opštine Budva.

Sve eventualne primjedbe, predloge i sugestije u vezi navedenih Nacrta Zaključaka o usvajanju Programa, zainteresovani subjekti mogu dostaviti Sekretarijatu za investicije, u pisanoj formi, najkasnije do 28.12.2016. godine.

Sva dodatna obavještenja u vezi Nacrta Zaključaka o usvajanju Programa, mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za investicije i planiranje prostora, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova.
 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112