Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Dan zaštitnika u Akademiji znanja

20.12.2016.

Dan zaštitnika u Akademiji znanja

U  okviru "Dana zaštitnika", Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima, u srijedu 21.decembra 2016.godine od 10h-14h u Akademiji znanja,  neposredno će razgovarati  sa građanima koji smatraju su im  ljudska prava i slobode  povrijeđena postupanjem državnih organa, organa lokalne  samouprave,  javnih službi ili drugih nosilaca  javnih ovlaštenja i primati njihove pritužbe.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112