Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Centralna javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

30.01.2018.

Centralna javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prema Programu javne rasprave,  u vezi sa Nacrtom odluke o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u opštini Budva, organizuje Centralnu javnu  raspravu   u amfiteatru D10  „Akademije znanja“ 05.02.2018 godine. sa početkom u 12h. 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112